Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Meksikon talous tammi-helmikuussa - Suomen suurlähetystö, Mexico : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 8.3.2016

Meksikon talous tammi-helmikuussa

Meksikon talous kasvoi viime vuonna 2,5 %. Kasvun odotetaan olevan välillä 2–3 % tänä vuonna. Öljynhinnan lasku on saanut Meksikon leikkaamaan menoarviota ja aiheuttanut ongelmia erityisesti kansalliselle öljy-yhtiölle Pemexille, jonka pääjohtaja vaihdettiin helmikuussa.

4G-verkkoa koskeva tarjouskilpailu on avattu. Voittaja on määrä julistaa elokuussa.
Suomen vienti Meksikoon väheni vuonna 2015 mineraalipolttoaineiden ja -öljytuotteiden viennin vähenemisen vuoksi. Muu vienti Meksikoon kasvoi. Suurlähetystö kehottaa kiinnostuneita cleantech-sektorin yrityksiä tutustumaan EU-rahoitteiseen Low Carbon Business Action -hankkeeseen.

Talouden kehitys ja näkymät

Suotuisa talouskasvu. Meksikon talous kasvoi alustavien tietojen perusteella 2,5 prosenttia vuonna 2015. Odotus vuoden alussa oli 3–4,2 prosenttia. Maailmanpankki ennustaa Meksikolle 2,8 prosentin talouskasvua tälle vuodelle. Meksikon keskuspankin antama vaihteluväli on vastikään lasketun arvion mukaan 2-3 prosenttia ja IMF:n ja CEPALin arviot 2,5 prosenttia. 

Inflaatio ennätysalhaalla. Vuoden 2015 keskimääräinen inflaatio oli 2,13 prosenttia, historiallisen alhainen. Inflaatio oli lievässä nousussa tammi-helmikuussa 2016. 

Meksikon peson arvo suhteessa dollariin ja euroon on alentunut 2014 puolivälistä lähtien noin 30 %. Yhdellä dollarilla sai helmikuussa enimmillään 19 pesoa, kun ennen arvonlaskun alkua vuonna 2014 dollarilla sai 13 pesoa. Toistaiseksi peson arvon aleneminen ei kuitenkaan ole siirtynyt merkittävästi kuluttajahintoihin. 

Keskuspankki nosti helmikuussa yhtä aikaa budjettileikkausilmoituksen kanssa ohjauskorkoaan 0,5 prosenttiyksiköllä 3,75 prosenttiin tavoitteenaan vakauttaa peso, millä vaikuttaisi olleen peson arvonlaskun kääntänyt vaikutus. 

Öljy painoi vientiä alas. Meksikon vienti maailmalle väheni neljä prosenttia vuonna 2015 (kokonaisvienti USD 381). Viennin arvon laskua selittää ennen kaikkea öljyn hinnanlasku, sillä öljyviennin arvo romahti (-47 %) muun viennin kasvaessa hieman (+1 %).

Meksikon vienti Yhdysvaltoihin väheni viime vuonna kolme prosenttia (nyt USD 309 miljardia, 81 % Meksikon kokonaisviennistä), vienti Kiinaan 18 %, vienti Kanadaan kaksi prosenttia ja vienti EU-alueelle kahdeksan prosenttia (vienti Espanjaan romahti peräti 40 %). Kokonaistuonti laski yhden prosentin, mutta tuonti Kiinasta nousi kuusi prosenttia (nyt USD 70 miljardia, 18 % Meksikon kokonaistuonnista). Tuonti USA:sta laski viisi prosenttia (nyt USD 187 miljardia, 50 % Meksikon kokonaistuonnista). Myös tuonti EU-alueelta (-2 %), ja Etelä-Amerikasta (-2 %) väheni.

Rahalähetykset voittivat öljyn. Meksikon keskuspankki rekisteröi vuonna 2015 rahalähetyksien arvon olleen suurin sitten vuoden 2009, USD 25 miljardia (+5 % edellisvuoteen verrattuna). Summa on suurempi kuin Meksikon raakaöljyn viennistä saamat tulot samana vuonna (USD 23 miljardia). Kun dollarit muutetaan pesoiksi, vastaanottajaperheet saivat vahvan dollarin ansiosta vielä noin 25 % lisäyksen pesotuloihinsa. Rahalähetykset ovat yhdessä turismin ja öljyn kanssa keskeinen dollarivaluutan lähde ja vähävaraisten perheiden kulutusta ruokkiva tekijä.

Hedgingistä jättitulot. Valtiovarainministeriön mukaan Meksikon valtio sai vuoden 2015 hedging-järjestelyistä, joilla valtio oli vakuuttanut pankkien kanssa tekemillään sopimuksilla öljytulojaan tietylle tasolle, yhteensä noin kuusi miljardia dollaria tuloja. Myös kuluvalle vuodelle on vastaava järjestely, mutta huomattavasti alhaisemmalla hintatasolla.

Investoinnit kasvussa. Suorat ulkomaiset investoinnit Meksikoon lisääntyivät 11 % vuonna 2015. Investointien merkittävin alkuperämaa oli Yhdysvallat (53 % kaikista investoinneista, USD 15 miljardia). Muita merkittäviä investoijia olivat Espanja, Hollanti, Saksa, Ranska, Brasilia, Etelä-Korea ja Australia. Kiinan investoinnit pysyivät alhaisella tasolla (27,1 MUSD, 0,1 % kaikista investoinneista). Investointeja johtivat rakennus- ja kuljetussektorit, televiestintä ja rahoituspalvelut. Hallitus odottaa energia- ja televiestintäalan reformien kiihdyttävän investointeja tänä vuonna. 

Meksiko leikkaa. Hallitus ilmoitti helmikuussa uusista USD 7,2 miljardin leikkauksista (0,7 % BKT:sta). Leikkauksista suurin osa kohdistuu Pemexiin. Hallitus leikkasi budjettiesitystä syksyllä jo USD 13 miljardilla. 

Velka nousee. Valtion budjetin alijäämä oli vuoden 2015 lopussa 3,4 prosenttia ja valtion velka 45,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Molemmat luvut ovat suurimmillaan sitten 1990-luvun alun. 

Työttömyys alhaalla. Työttömyys laski alimmilleen seitsemään vuoteen, 4,35 prosenttiin. Suuri informaali sektori (58 % työsuhteista), alityöllisyys ja alhainen palkka ovat kuitenkin kroonisia ongelmia. 

Luottoluokitus ennallaan. Fitch Ratings piti helmikuussa antamassaan luokituksessa Meksikon luottoluokituksen BBB+ -luokassa ja näkymät vakaina. Fitch kertoi perustavansa päätöksensä Meksikon taloudelliseen diversiteettiin ja historiaan talouskurissa. 

Kaupan ja talouden uutisia

Low Carbon Business Action. Meksikossa on käynnistynyt EU-rahoitteinen ohjelma, jonka tarkoituksena on luoda edistää eurooppalaisen teknologian viemistä Meksikoon. Ohjelman toimintasektorit ovat energiatehokkuus, jätevedet ja jätehuolto. Ohjelma etsii ehdokkaita EU-maista osallistumaan ohjelmaan. Lisätietoja hankkeesta ja osallistumisesta: http://www.lowcarbon.mx/

EU-rahoitteinen Elan-hanke on avannut Meksikoa koskevan internet-palvelun yrityksille. Palvelu sisältää tietoa ja palveluita kaupankäynnin ja investoinnin tueksi, mm. Ask the Expert -palvelun. Vain EU-alueella sijaitsevat yritykset voivat rekisteröityä palveluun. Palvelun www-osoite: http://www.elanbiz.org/home

4G-verkon tarjouskilpailu auki. Meksiko julkaisi tammikuun lopussa 4G-verkon toimittamista koskevan tarjouskilpailun säännöt (ns. Red Compartida –hanke). Hanke lukeutuu Team Finlandin prioriteettialueisiin Meksikossa ja Finpron kokoama yritysvaltuuskunta vieraili Meksikossa helmikuun alussa. Hankkeen tarkoitus on tuottaa nopea laajakaistaverkko, joka kattaa vähintään 85 prosenttia väestöstä. Odotettu investointi tulevina vuosina on noin 7 miljardia dollaria. Tarjouskilpailun voittaja on määrä julistaa elokuun lopussa. Lisätietoja: http://www.sct.gob.mx/red-compartida/index-eng.html

Autoteollisuus porskuttaa. Meksikon autotuotanto kasvoi 5,6 % ja -vienti 4,4 % viime vuonna. Meksiko on nyt Latinalaisen Amerikan suurin autontuottaja. Muun muassa General Motors, Ford, Volkswagen ja Honda ilmoittivat viime vuonna mittavista investoinneista Meksikoon. Meksikossa valmistettujen autojen tärkein markkina on Yhdysvaltojen. 

Doing business -indeksi nousussa. Maailmanpankkiryhmän tuoreimmassa Ease of Doing Business -vertailussa (2016) Meksiko nousi neljä sijaa ja on Latinalaisen Amerikan kärjessä. Meksikon sijoitus on nyt 38/189. Erityisesti lainan saamista ja verotusta koskevat indikaattorit paranivat. 

Pemexin ahdinko syvenee. Kansallisen öljy-yhtiön Pemexin pääjohtaja Emil Lozoya erosi tai erotettiin tehtävistään helmikuussa. Uudeksi pääjohtajaksi nimitettiin Meksikon sosiaaliturvalaitoksen johtaja José Antonio González Anaya. Lozoyan vaihtamisen jälkeen meksikolaismedia uutisoi myös useiden muiden alemman portaan johtajien lähdöstä.

Helmikuun viimeisenä päivänä uusi pääjohtaja kertoi vuoden 2015 aiheuttaneen Pemexille USD 32 miljardin tappiot. Hallitus aikoo leikata USD 5,5 miljardin edestä Pemexin toimintaa – vähentämällä tuotantoa, leikkaamalla kustannuksia ja investointeja sekä tehostamalla. Uusia irtisanomisia odotetaan jo ilmoitettujen lisäksi (yli 10 000). Leikkauksista 47 % kohdistuu etsinnästä ja tuotannosta vastaaviin toimintoihin.

Meksikolaisen öljyn barrelihinta on laskenut alimmillaan 22,1 dollariin, joka alittaa joidenkin kenttien tuotantokustannukset. Helmikuussa hinta oli kuun jokaisena päivänä alle 28 dollaria barrelilta. 70–80 prosentin hinnanlasku on aiheuttanut Pemexille mittavia ongelmia ja saanut Moody’sin laskemaan sen luottoluokitusta. Vuonna 2015 ilmoitettiin mittavista budjettileikkauksista ja 10 000 työntekijän irtisanomisesta.

Meksikon öljyntuotanto laski viime vuonna 7 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Keskimääräinen tuotanto oli Pemexin mukaan noin 2,27 miljoonaa barrelia päivässä. Laskuvuosi oli yhdestoista perättäinen. Pemexiin kohdistuvien säästöjen odotetaan tänä vuonna leikkaavan tuotantoa 100 000 barrelilla päivässä (-4 %).

Pemexin velka on noin USD 87 miljardia, minkä lisäksi sillä on kannettavanaan mittavat eläkevastuut entisille työntekijöilleen. Valtio on ottanut hoitaakseen osan näistä eläkevastuista osana pyrkimystään pitää Pemex pinnalla. Tammikuussa valtiovarainministeri Luis Videgaray kertoi energia-alan messuilla hallituksen harkitsevan Pemexin pääomittamista. 

Terveysministeri ja alan regulaattori vaihtuivat. Samaan aikaan Pemexin pääjohtajan vaihdoksen kanssa presidentti päätti myös muista korkean tason vaihdoksista. Terveysministeriksi nousee UNAM-yliopiston entinen rehtori José Narro Robles ja terveysviranomaisen (COFEPRIS) johtaja Mikel Arriola siirtyy sosiaaliturvalaitoksen johtoon. COFEPRIS reguloi lääkkeiden, terveysalan laitteiden ja ruokatuotteiden maahantuontiin liittyviä asioita. Uutta johtajaa ei ole vielä valittu.  

Lisää turisteja. Meksikon turismiministeri Enrique de la Madrid Cordero odottaa 35 miljoonaa turistin vierailevan maassa vuonna 2016. Viime vuonna Meksikossa rekisteröitiin 31 miljoonaa vierailua. 

Opettajia irtisanotaan. Opetusministeriö on ilmoittanut, että 3 360 opettajaa, jotka kieltäytyivät osallistumasta opetusreformin myötä käyttöön otettuihin pakollisiin arviointeihin, erotetaan virastaan. 12 586 opettajaa Oaxacan, Guerreron, Chiapasin ja Michoacanin köyhistä osavaltioista, joissa vastustus reformia kohtaan on ollut kovinta ja arviointeja jouduttu perumaan, saavat uuden mahdollisuuden osallistua arviointiin. Opetusministeriön mukaan 15 prosenttia niistä 134 140 opettajasta, jotka osallistuivat arviointiin, saivat tulokseksi riittämättömän osaamistason. Heitä ei eroteta, vaan he saavat vielä kaksi uutta yritystä läpäistä arviointi. 49 prosenttia arvioiduista opettajista saavutti hyvän tai erinomaisen tason. 

Ostoskeskusbuumi pääkaupungissa. Pääkaupungissa Méxicossa suunnitellaan ainakin 13 uuden kauppakeskuksen avaamista vuonna 2016.  Ostospinta-alaa on 360 000 neliömetriä. Joissakin pääkaupungin ja muiden suurten kaupunkien luksusostoskeskuksissa on viime vuosina alkanut näkyä enemmän joidenkin tunnettujen suomalaisbrändien tuotteita. 

Öljytuotteiden vienti Suomesta hiipui. Suomen viennin arvo Meksikoon väheni viime vuonna tullin tilastojen perusteella 16 prosenttia (319 MEUR). Viennin lasku selittyy ennen kaikkea mineraalipolttoaineet ja –öljyt –kategorian tuotteiden viennin arvon rajulla vähenemisellä (-65 %, nyt 56 MEUR). Vientimäärä puolittui. Samaan aikaan etenkin paperiteollisuuden tuotteiden (+19 %, nyt 83 MEUR), sähkölaitteiden (+215 %, nyt 41 MEUR) ja lannoitteiden (ei vientiä edellisvuonna, nyt 9 MEUR) vienti Meksikoon nousi merkittävästi. Tuonti Meksikosta kasvoi viime vuonna 9 prosenttia (173 MEUR). 

Suomalaisinvestoinnit vähenivät. Meksikon talousministeriön tilastojen mukaan suomalaisyritysten investoinnit vähenivät Meksikossa vuonna 2015 (-5 MEUR). Suomalaisten kumulatiivisten investointien määrä Meksikossa vuosina 1999–2015 oli 681 MEUR. 

Energiareformin neljäs kierros 2017. Meksiko suunnittelee järjestävänsä ykköskierroksen neljännen vaiheen tarjouskilpailun, jossa kaupataan sopimuksia syvänmeren kentille, aiottua myöhemmin alkuvuodesta 2017. Ainakin kolme kansainvälistä öljyjättiläistä on indikoinut kiinnostuksestaan osallistua kierrokselle aloittamalla prekalifikaatioprosessin; Chevron, Shell ja Total. YK:n alainen Latinalaisen Amerikan talouskomissio (ECLAC) on varoittanut, että alhaiset öljynhinnat voivat viivästyttää energiareformin toimeenpanoa ja vaikuttaa neljänteen vaiheeseen. 

Meksiko lähestyy Lähi-itää. Presidentti Peña Nieto vieraili tammikuussa Saudi-Arabiassa, Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Qatarissa. Yksi tarkoitus raportoidaan olleen houkutella investointeja Meksikon televiestintä- ja energiasektoreille. Media kertoi kunkin maan kanssa tehdyn tusinan verran yhteistyösopimuksia ja kirjoitti Meksikon onnistuneen sopimaan rahoitukseen ja investointeihin liittyvistä asioista joidenkin maiden kanssa. 

TPP-sopimus allekirjoitettu. Meksiko allekirjoitti helmikuun alussa Tyynenmeren kumppanuussopimuksen (Transpacific Partnership, TPP) 11 muun valtion kanssa. Meksikon odotetaan ratifioivan sopimuksen tämän vuoden lopulla. Maailmanpankin arvion mukaan TPP:n vaikutukset vientiin jäävät Meksikossa vähäisemmiksi kuin muissa jäsenmaissa (Meksiko +4,7 %, Vietnam +30 % vuoteen 2030 mennessä). TPP:n vaikutus Meksikon bruttokansantuotteeseen sen sijaan arvioidaan sijalle 8/12 jäsenmaista (Meksiko +1,4 %, Vietnam +10 %, USA +0,4 %). 

Lentokoneteollisuus nousussa. Ranskalainen yritys Safran ilmoittaa rakentavansa Queretaron osavaltioon tehtaan, jossa valmistetaan LEAP-lentokoneiden (CHECK) moottoreita. Investointi on arvoltaan 74 MUSD. Lentokoneteollisuus on ollut viime vuosina vahvassa nousussa Meksikossa (sektoriin liittyvän viennin vuosittainen kasvu ollut yli 15 %). Tehtaan on määrä aloittaa toimintansa 2017 lopulla.

Zikalla talousvaikutuksia. Maailmanpankki arvioi helmikuun lopussa julkaisemassaan raportissa, että taloudellisesta näkökulmasta katsottuna hyttysten levittämä zika iskee Latinalaisessa Amerikassa tänä vuonna kovimmin Meksikoon aiheuttamalla 744 MUSD tulonmenetykset lähinnä turismisektorilla. Osuutena bruttokansantuotteesta tulonmenetykset nousevat kuitenkin huomattavasti korkeammiksi alueen pienissä turismista riippuvaisissa maissa. Meksikossa oli helmikuun loppuun mennessä rekisteröity 121 zika-tapausta, enimmäkseen Oaxacan ja Chiapasin osavaltioissa.

Elintarvikealan valtuuskunta Meksikossa. EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan vieraili Meksikossa kaupallisen valtuuskunnan kanssa helmikuussa. Myös Suomi oli edustettuna valtuuskunnassa. 

Tapahtumia  

Tulosta

Päivitetty 8.3.2016


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot