Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Meksikon talouskatsaus: touko-kesäkuu 2016 - Suomen suurlähetystö, Mexico : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 11.7.2016

Meksikon talouskatsaus: touko-kesäkuu 2016

Brexitin jälkeen valtiovarainministeriö julisti noin 1,7 mrd USD leikkaukset valtiontalouteen sekä nosti korkokantaa peson tukemiseksi. Brexitin suorien vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan vähäisiä.

Yhteensä 26 yritystä on kiinnostunut Meksikon energiareformin yhteydessä kilpailuttamista öljyn etsintä- ja porausoikeuksista. Puhtaaseen energiaan julistettiin 2. huutokauppa.

Korruptionvastaisen lainsäädännön voimaan saattaminen on yhä kesken. Kesäkuussa presidentti käytti osittaista veto-oikeuttaan hallitus-puolueiden senaattorien haluttua laajentaa omaisuuden ja kytköksien ilmoitusvelvollisuuden koskemaan myös valtioon sidoksissa olevaa yksityistä sektoria.

Foto: Alejandro Islas Photograph AC
Ciudad de mexico

Makrotalous

Loppuvuoden kasvuarviota laskettiin. Valtiovarainministeriö laski loppuvuoden kasvuarviota toukokuussa noin 0,4 prosenttiyksiköllä. Talouden odotetaan kasvavan 2.2–3.2 prosenttia loppu vuonna. Kasvu Meksikossa on silti talouskriisistä kärsivän Latinalaisen Amerikan keskiarvoa suurempaa (alueen keskiarvo on IMF:n mukaan 0,5 %). Muihin alueen maihin verrattuna Meksiko hyötyy erityisesti kulutuksen kasvusta USA:ssa, rahalähetysten kasvusta ja peson heikentymisen aiheuttamasta turismin kasvusta.

Valtiovarainministeriö lisäleikkauksiin Brexitin jälkeen. Brexitin suorien vaikutusten Meksikon talouteen arvioidaan olevan vähäisiä, sillä Meksikon kauppa Ison-Britannian kanssa on vain 0,7 % maan kokonaiskaupasta. Brexitin välittömänä vaikutuksena peso kuitenkin heikkeni suhteessa dollariin käväisten kaikkien aikojen pohjalukemissa (1USD =19,52MXN). Kansanäänestystä seuraavana päivänä valtiovarainministeriö ilmoitti lähes 32 miljardin peson leikkauksista (n. 1,7 miljardia USD), jotka kohdennetaan liittovaltion juokseviin menoihin. Leikkauksia perusteltiin Brexitin aiheuttamalla epävakaudella maailman rahoitusmarkkinoihin. Punnan arvo suhteessa pesoon sukelsi äänestystuloksen selvittyä reilusta 27:stä (1 GBP = 27 MXN) hieman vajaa 26:een ja seuraavalla viikolla jo alle 25:een.

Korkokantaa nostettiin peson tukemiseksi. Meksikon peson arvo tippui jo pelkästään toukokuussa noin 7,3 prosenttia ja kävi alimmassa arvossa sitten vuoden 1995. Brexitin jälkeen saavutettiin ennätysalhainen arvo (1 USD = 19,52 MXN), mistä peson arvo on hieman jo palautunut. Brexitin jälkeisen peson heikentymisen myötä Meksikon pankki nosti ohjauskorkoa odotettua enemmän 0,5 prosenttiyksiköllä 4,25 prosenttiin.

Inflaatio pysyi alhaisena. Toukokuussa inflaation taso pysyi 2,6 prosentissa – samalla tasolla kuin esimerkiksi maaliskuussa.

Kokonaisvienti kasvoi toukokuussa. Ensimmäistä kertaa lähes vuoteen kokonaisvienti kasvoi 0,3 % öljyn hinnan osittaisen palautumisen ja USA:ssa merkittävästi kasvaneen meksikolaisten tuotteiden kysynnän ansiosta. Tätä ei kuitenkaan voida vielä pitää kääntymänä. Tosiasiassa myynti kasvoi muilla sektoreilla öljyn myynnin vähentyessä ja kauppataseen ollessa yhä alijäämäinen.
Autojen vienti tippui huhtikuussa 15,6 %, mikä on suurin lasku sitten vuoden 2009. Autojen viennin väheneminen johtuu yleisestä maailman taloustilanteesta ja kysynnässä tapahtuneista muutoksista, sillä yli 2/3 Meksikossa tuotetuista autoista viedään ulkomaille.

Meksikoon toiseksi eniten investointeja. Latinalaisen Amerikan maista Meksikoon kohdistui toiseksi eniten suoria ulkomaisia investointeja vuonna 2015. Meksiko vastaanotti investointeja noin 30,3 miljardin USD arvosta. Alueen kärkimaa Brasilian vastaava määrä oli yli 75 miljardia USD.

Kuluttajien luottamus talouteen kasvussa. Kuluttajien luottamus talouteen nousi toukokuussa ensi kertaa sitten tammikuun. Toukokuussa indeksi luottamuksesta talouden tulevaisuuteen nousi 1,9 % verrattuna huhtikuun tulokseen. Sen sijaan yksityisen sektorin arvio valtiontalouden tilasta pysyy heikkona, mikä vetää keskimääräistä kuluttajaluottamusindeksiä alas. Ostokykyisyyttä mittaava komponentti nousi maltillisesti 0,8 %:lla toukokuussa.

Rahalähetykset yhä kasvussa. Heikko peso on kasvattanut USA:n dollareissa ilmoitettujen rahalähetysten paikallista arvoa. Vuoden ensimmäinen kolmannes oli rahalähetysten osalta ennätyksellinen 6,2 miljoonan dollarin arvolla.

Vaihtotaseen alijäämä laski hieman alkuvuodesta. Alijäämä oli 2,7 % bruttokansantuotteesta vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, mikä on hieman vähemmän kuin vuoden 2015 viimeinen neljännes. Meksikon pankki nosti vuoden 2016 ennustetta 0,2 prosenttiyksiköllä 3,1 %:iin bruttokansantuotteesta.

Työttömyys väheni toukokuussa, alityöllistyneisyys kasvussa. Toukokuussa työttömien määrä tippui hieman, 4 %:iin, verrattuna edellisen vuoden toukokuuhun (4,4 %). Samaan aikaan kuitenkin alityöllistyneiden määrä nousi – toukokuussa 8,3 % työskenteli matalapalkkaisilla aloilla tai vailla täysiä työtunteja saman luvun ollessa vuotta aiemmin 7,4 %.

Kaupan ja talouden uutisia

IMF hyväksyi laajennetun lainajärjestelyn Meksikolle. Laajennetulla, noin 88 miljardin USD arvoisella luottorajalla pyritään estämään Meksikon talouden heikkeneminen epävakailla globaaleilla markkinoilla. IMF perusteli ratkaisua Meksikon talouden vakailla näkymillä. Edellinen lainajärjestely oli arvoltaan 67 miljardia USD.

Meksikon luottoluokitus pysynyt samana. S&P:n ja Fitch Ratingsin luokitus on BBB+ ja näkymät vakaat. Moody'sin luokitus on A3 ja arvio talouden näkymistä negatiivinen.

Oppositiopuolue PAN voittoon kesäkuun vaaleissa. Hallituspuolue PRI menetti neljä entisestä yhdeksästä paikastaan, kun 12 osavaltiota valitsi uuden kuvernöörin kesäkuun alussa. Tuloksen on katsottu antavan ensimakua vuoden 2018 presidentinvaalien asetelmista ja PAN:n mahdollisesta paluusta.

Korruptionvastaisen lainsäädännön voimaansaattaminen takkuaa. Sekundäärisestä lainsäädännöstä sopiminen on yhä kesken. Poliitikkojen ja virkamiesten omaisuuden ja kytköksien ilmoitusvelvollisuutta ajaneen kansalaisaloitteen eteneminen on ollut hidasta. Hallituspuolueet ovat vastustaneet täyttä ilmoitusvelvollisuutta turvallisuussyistä, mutta sen sijaan hallituspuolueiden senaattorit päättivät laajentaa ilmoitusvelvollisuuden koskemaan myös valtioon sidoksissa olevaa yksityistä sektoria sekä valtionvaroja etuisuuksina vastaanottavia kansalaisia. Juhannuksen alla presidentti Peña Nieto käytti osittaista veto-oikeuttaan ja palautti lakialoitteen kongressiin muokattavaksi yksityistä sektoria koskevien artiklojen osalta.

Tarjouskilpailu öljystä etenee. 26 kansainvälistä ja meksikolaista yritystä – joukossaan mm. Chevron, ExxonMobil, BP, ENI, Shell, Statoil, Repsol, Total ja Pemex – ilmoittautui esivalintaan energiareformin ykköskierroksen 4. vaiheeseen, jossa Meksiko kilpailuttaa etsintä- ja porausoikeudet syvänmeren kentille.

Toinen huutokauppa puhtaasta energiasta. Osana energiareformia energiaministeriö (Sener) ja Energian valvontakeskus (Cenace) ilmoittivat toukokuussa puhtaan energian toisesta huutokaupasta, joka päättyy syyskuussa. Toteutukseltaan toinen kierros seuraa maaliskuussa päättynyttä onnistunutta ensimmäistä kierrosta.

Tuonti Meksikosta Suomeen kasvoi, vienti väheni. Tullin mukaan vuoden ensimmäisen kolmanneksen (tammi-huhtikuu) kaupassa tuonnin arvo Meksikosta Suomeen oli 83 548 000 euroa (muutos +52 %) ja Suomen vienti Meksikoon 70 728 000 euroa (muutos -28 %).

Palvelukaupan tuonti laskussa, vienti kevyessä nousussa. Suomen tilastokeskuksen mukaan palvelukaupan tuonti Meksikosta Suomeen vuonna 2015 oli 3 539 000 euroa (muutos v. 2014: n. -29,6 %), vienti puolestaan 89 117 euroa (muutos v. 2014: noin +1,4 %).

Neuvottelut Meksikon ja EU:n yhteistyösopimuksen päivittämisestä ovat käynnissä. Ensimmäinen kierros saatiin päätökseen kesäkuussa, toinen kierros on tarkoitus käydä syksyllä 2016. Meksiko toivoo, että vuodesta 2000 voimassa ollut kauppasopimus saadaan päivitetyksi vuonna 2018. Myös EFTA-maiden kanssa on tarkoitus käydä toinen neuvottelukierros syksyllä 2016 vapaakauppasopimuksen uudistamiseksi.

Meksiko ja EU yhteistyöhön geotermisen energian alalla. Osapuolet julistivat ensimmäisen yhteisen geotermisen energian tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on tehdä geotermisen sähkön tuotosta kustannustehokasta ja kohtuuhintaista. Molemmat osapuolet sijoittavat GEMEX-projektiin 20 miljoonaa euroa.

Iberdola suunnittelee investointeja tuulivoimaan. Yritys arvioi tuplaavansa sähköenergian tuotannon Meksikossa vuonna 2020, jolloin yrityksen tuotto olisi Meksikossa suurempi kuin kotimaassaan Espanjassa. Yritys suunnittelee 5 miljardin dollarin investointeja tuulivoimaan.

BMW avaa tehtaan Meksikoon. Tehdas rakentuu San Luis Potosíin, minkä jälkeen kolmasosa yhtiön tuotannosta tulee olemaan Meksikossa. Tehtaan rakentamiseen on investoitu noin miljardi dollaria.

Quebecilainen CDPQ investoi Meksikoon. Noin 1,8 miljardin USD investoinnit kohdistuvat energiainfrastruktuurissa pääasiassa vesivoimaan, mutta myös sähkön siirtoon ja jakeluun.

Meksikon pyrkii lisäämään Venäjän-kauppaa. Maataloussektorin yrittäjien vieraillessa Moskovassa Meksikon varaministeri Carlos de Icaza korosti Meksikon halua kasvattaa kaupankäyntiä Venäjän kanssa. Hänen mukaansa Venäjällä on Euroopan kauppapakotteiden kontekstissa kysyntää elintarvikkeista, varsinkin hedelmistä.  Meksikon vienti Venäjälle on kolminkertaistunut vuosikymmenessä kahdeksastatoista 200 miljoonaan dollariin. Maat pyrkivät myös avaamaan uusia dialogin kanavia ja lisäämään investoinnin mahdollisuuksia.

Intia ja Meksiko haluavat kehittää yhteistyötään. Intian pääministeri Narendra Damodardas Modin Meksikon-vierailun myötä Intia ja Meksiko ilmoittivat kehittävänsä kahdenvälisiä suhteitaan mm. energia-, auto-, lääke-, teräs- ja avaruusteollisuuden sektoreilla.

Etelä-Korea haluaa aloittaa vapaakauppaneuvottelut Meksikon kanssa syksyllä ja toivoo neuvottelujen tuloksen olevan sinetöity ensi vuonna.

Meksikon toimintakyky tippui kansainvälisessä vertailussa. Sveitsissä toimivan kansainvälisen johtamiskoulu IMD:n (International Institute for Management Development) vuosittaisessa valtioiden kilpailukykyä mittaavassa indeksissä 2016 Meksiko tippui kuusi sijaa sijalta 39. sijalle 45. Tehokkuutta mitattiin neljällä osa-alueella (taloudellinen toimintakyky, hallinnon tehokkuus, kaupanteon tehokkuus ja infrastruktuuri). Latinalaisen Amerikan maista Meksikoa paremmin sijoittui ainoastaan Chile.

Tapahtumia

  • Fespa Mexico 2016, 18.-20.8.2016, México
    Digitaalisen tulostamisen, silkkipainannan & vaatekoristelun tapahtuma
    http://mexico.fespa.com/en/
Tulosta

Päivitetty 12.7.2016


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot