Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Pohjoismaisessa kauppakamarissa puhuttiin Meksikon sudenkuopista - Suomen suurlähetystö, Mexico : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 12.7.2016

Pohjoismaisessa kauppakamarissa puhuttiin Meksikon sudenkuopista

Mitä Meksikossa toimivan tai toimintaa suunnittelevan yrityksen pitäisi tietää? Miten hallita riskejä ja miten välttää sudenkuopat?
Pohjoismainen kauppakamari järjesti 15.6. runsaan osanoton keränneen tilaisuuden ”How to avoid pitfalls in Mexican Business”, jossa Meksikossa läsnä olevien pohjoismaisten yritysten edustajat ja suuren kansainvälisen liikepankin entinen Meksikon-riskijohtaja jakoivat kokemuksiaan. Läpinäkyvyys ja hyvät bisneskäytännöt ovat Pohjoismaisen kauppakamarin läpileikkaava teema kuluvalla vuoden mittaisella Ruotsin puheenjohtajakaudella.

liiketoimintaa

Meksiko on muita nousevia talouksia ja Latinalaista Amerikkaa huomattavasti edellä. Maa on esimerkiksi ykkönen Latinalaisen Amerikan ykköseksi Maailmanpankin Doing Business –vertailussa. Meksikon talous elää erittäin dynaamista vaihetta, ja mittavat energia- ja televiestintäalan reformit herättävät maailmanlaajuista kiinnostusta. Talouskasvu on vakaata ja talouskuri hyvä. Maailman talousfoorumin kilpailukykyvertailussa Meksiko on Latinalaisen Amerikan nelonen Chilen, Panaman ja Costa Rican jäl-keen.

Lyhyesti sanottuna; vaikka Meksikon markkinoilla on haasteita, löytyy maasta erinomaisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Korruptio ja läpinäkyvyys

 • Korruptio ja epäterveet liiketoimintatavat ovat yleisiä käytäntöjä. Erilaisia muotoja ovat esimerkiksi henkilökohtaiset lahjukset kauppojen syntymisen edellytyksenä, palvelujen toimittamisen ehdollistaminen, maahantuonnin nopeuttaminen lahjusta vastaan.
 • Pohjoismainen yritys kertoi noudattavansa tiukkaa etiikkaa ja tekevänsä sen selväksi myös kumppaneilleen. Yrityksen arvio oli, että tämän vuoksi paikalliset kumppanit kunnioittavat sitä ja haluavat tämän vuoksi tehdä kauppaa sen kanssa. Joskus bisnestä voidaan menettää, mutta isossa kuvassa eettisyys ja läpinäkyvyys ovat etu.
 • Yksi yritysten läpinäkyvyyttä heikentävä tekijä ovat turvallisuushuolet. Yritysten finansseihin liittyviä tietoja pelätään käytettävän väärin ja siksi niitä piilotellaan. Tällaisten yritysten kanssa kauppaa tekevien on kuitenkin mahdollista saada tarvitsemansa tiedot esimerkiksi käymällä tarkistamassa ne suoraan yrityksen tiloissa.

Kulttuuri ja kieli

 • Espanjan osaaminen on välttämätöntä.
 • Pohjoismaissa mennään suoraan asiaan. Meksikossa kuulumisten kyselyllä, pitkillä lounailla ja toiseen osapuoleen tutustumisella henkilökohtaisella tasolla on väliä
 • Toimeenpano voi kestää pitkään.

Oikeuslaitos, yhteiskunta, turvallisuus

 • Oikeusjuttuja yrityksiä vastaan voidaan nostaa hyvin heikoin perustein. Erityisesti maakunnissa on ”ambulanssijahtaajia”, jotka vaanivat mahdollisuuksia nostaa potentiaalisesti tuottoisia oikeusjuttuja yrityksiä vastaan.
 • Oikeusjärjestelmässä on parantamisen varaa; konkurssioikeus, liittovaltion, osavaltion ja paikallisten oikeusistuimien väliset ristiriidat, oikeuskanteet edellytetään ”täydellisinä ja hyvin laajasti dokumentoituina”, mikä yhdessä kirjallisin dokumentein käytävän oikeuskäsittelyn kanssa tekee prosessista hitaan ja raskaan. Suullisiin oikeudenkäynteihin siirtyminen reformin myötä parantaa tilannetta.
 • Poliittinen ja taloudellinen epävakaus vaikeuttavat suunnittelua, esimerkiksi peson kurssin suuret muutokset.
 • Turvallisuus voi olla tekijä Meksikossa toimittaessa; esimerkiksi varkaudet ja yritykseen tai henkilöstöön kohdistuva kiristys.

Rahoitus

 • Rahoitusjärjestelmä on puutteellinen ja yksityissektorin mahdollisuudet saada luottoa heikot. Vain kolmanneksella yrityksistä on pääsy rahoituslaitosten luottoihin. Tilanne tarkoittaa sitä, että toimittajan myöntämä luotto on vallitseva luottomuoto Meksikossa. 
 • Myös tunnetuilta ja isoilta asiakkailta voi olla vaikea saada maksua aikataulussa.
 • Pörssijärjestelmän heikkous johtaa hyvän hallinnon ja tilivelvollisuuden vähenemiseen.
 • Neuvoja maahan tuleville kasvuyrityksille, jotka haluavat lainaa Meksikon rahoitusmarkkinoilta; Riittävä alkupääoma, osaava ja riittävän tunnettu johto, uskottava track record, hyvä liiketoimintasuunnitelma.

Esimerkkejä huonoista tai laittomista käytännöistä yrityksissä

 • Henkilökohtaiset kustannukset ja yrityksen kustannukset menevät sekaisin; erityisesti perheyrityksissä.
 • Laskutetaan ohi kirjanpidon ja ilman arvonlisäveroa.
 • Valekulut, esim. kuittikauppa. Kiinnijäämisriski on suuri, ja valtiovarainministeriö pitää yllä listaa listan tällaista toimintaa harjoittavista yrityksistä.
 • Raskaat ja läpinäkymättömät verostrategiat ja -järjestelyt; joskus legitiimejä syitä esim. riskin eristämiseksi.
 • Yritysten riippuvuus tietyistä henkilöistä.

Tilaisuudessa todettiin, että erilaisten riskitekijöiden vuoksi liiketoiminnan todellisia kustannuksia voi usein olla vaikea arvioida. Samaten korostettiin oikean liikekumppanin valinnan tärkeyttä. Liikesuhteeseen ryhtyvälle yrityksille suositeltiin seuraavaa:

 • Pyydä referenssit liikekumppanista esim. toimittajilta, lainottajilta, kauppakamareilta, viranomaisilta muualta.
 • Tee taustatyö (due diligence); hanki arvio liikekumppanin taloudellisesta tilanteesta.
 • Jos liikekumppanin track record on liian hyvä ollakseen totta … se ei ole totta.
 • Jatkuva tilivelvollisuus ja seuranta; vaadi täydellinen selitys viivästyksistä ja yllätyksistä. Ole skeptinen.
Tulosta

Päivitetty 13.7.2016


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot