Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen vienti Meksikoon laskussa - Suomen suurlähetystö, Mexico : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 8.9.2016

Suomen vienti Meksikoon laskussa

Valtiovarainministeriö tarkasti vuoden 2016 kasvuennustetta alaspäin talouden supistuttua toisella vuosineljänneksellä. Suomalaisinvestoinnit ja Suomen vienti Meksikoon olivat roimassa laskussa vuoden 2016 alkupuoliskolla.

Energiareformin 1.4-tarjouskilpailukierroksen esivalinnan läpäisi 26 yritystä, lopulliset voittajat selviävät joulukuussa. Energiareformin toisen kierroksen tarjouskaupan yksityiskohdat julki: Meksiko kauppaa öljyn poraus- ja etsintäoikeudet yhteisoikeuksina 15 eteläisen Meksikonlahden syvänmeren kentälle.

Kuva: Noomi Saarinen
Zocalo

Meksikon talous supistui toisella vuosineljänneksellä. Meksikon tilastokeskus Inegin mukaan Meksikon BKT kutistui toisella vuosineljänneksellä 0,2 prosentilla verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen. Teollisuus ja vienti hidastuivat erityisesti Yhdysvaltain talouden heikon tilan myötä. Verrattuna vuoden 2015 samaan jaksoon BKT kuitenkin kasvoi toisella neljänneksellä 2,5 %.

Kesäkuun leikkausten jälkeen valtiovarainministeri Luis Videgray varoitti heinäkuussa, että Meksiko joutuu jatkamaan julkisen talouden sopeutuksia tasapainon takaamiseksi vuonna 2017. Elokuussa Meksikon valtiovarainministeriö laski vuoden 2016 kasvuennusteensa 2-2,6 % skaalaan aiemmasta 2,2–3,2 % skaalasta. Toisaalta IMF korjasi heinäkuussa Meksikon vuoden 2016 kasvuennustetta 0,1 prosenttiyksiköllä ylöspäin 2,5 prosenttiin kotimaisen kysynnän positiivisen vaikutuksen ja öljyn hinnan positiivisella kehityksen myötä.

Peson tilanne on yhä riskialtis. Elokuun alussa peso vahvistui 2,49 % dollariin nähden, mutta trendi saattaa jäädä lyhytaikaiseksi. Myös Meksikon pankki arvioi, ettei vaihtosuhde tule menemään alle 1:18 ainakaan seuraavaan kolmeen vuoteen. Peso on vuoden 2016 aikana heikentynyt yhteensä noin 9 prosenttia dollariin nähden.

Sähkön hinta nousi. Liittovaltion sähkökomissio CFE nosti teollisuus-, kaupallisen- ja kotitaloussähkön hintoja. Elokuussa 2016 hinnat olivat 5,2-9 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Hintojennostoa perusteltiin polttoöljyn ja maakaasun nousseilla hinnoilla. Yhtiön mukaan hinnat ovat kuitenkin yhä alhaisemmat kuin 2014, jolloin ne lähtivät laskuun.

Nestekaasun hinta laski. Pemex laski nestekaasun hintaa 10 % osana energiareformia, kilpaillakseen markkinoilla paremmin – yhtiön mukaan "alennusmyynti" antaa tilaa pienille kauppiaille kilpailla suurten kaasuyhtiöiden kanssa.

Inflaation odotetaan kasvavan. Loppuvuonna inflaation odotetaan kasvavan sähkö ja bensan hinnannousun takia. Meksikon pankki odottaa yli 3 %:in inflaatiota vuoden lopussa.

Rahalähetykset Yhdysvalloista jatkoivat kasvuaan. Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden määrä, yli 13 miljardia dollaria, on 8,9 % enemmän kuin vastaavana periodina vuonna 2015, sekä tähän asti suurin määrä Meksikon pankin pitämässä rekisterissä – edellinen maksimi saavutettiin vuonna 2007.

Meksikon kuluttajaparadoksi

Inegin ja Meksikon pankin kuluttajien luottamusta talouden eri osa-alueilla mittaava indeksi putosi heinäkuussa 1,8 % edellisestä kuukaudesta. Indeksi oli 3 % alhaisemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin ja hipoo globaalin finanssikriisin aikaisia lukemia. Verrattuna edelliseen kuukauteen eniten tippui kuluttajien luottamus valtion talouden kehitykseen seuraavan vuoden aikana (-7,4 %) ja vähiten kuluttajien luottamus kotitalouden tämän hetkiseen ostovoimaan isommissa hankinnoissa (-1,8 %). Samalla vähittäismyynti kasvoi tammi-kesäkuussa 10,6 % vauhdilla. Kulutusta vauhdittavat matala inflaatio, luottojen kasvu ja heikon peson myötä kasvussa olevat rahalähetykset Yhdysvalloista.

Kotitalouksien velka ja tulot ovat kasvussa. Meksikon pankin mukaan vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana kotitalouksien velka nousi 16.4 prosenttiin BKT:sta reaalisen vuosittaisen kasvun ollessa 8,3 %. Taso on korkein sitten vuoden 1994. Samaan aikaan kotitalouksien tulot ovat kasvussa reaalipalkan ja työllisyystilanteen parannuttua.

Yksityinen sektori on huolissaan opettajien ammattiliitto CNTE:n lakkojen talousvaikutuksista. Opetusreformin vastustajat ovat osoittaneet mieltään tukilakoin ja tiesuluin kesäkuun lopusta lähtien mm. Oaxacan ja Chiapasin osavaltioissa. Esimerkiksi kansallinen teollisuuskamari Canacintra raportoi lakkojen aiheuttaneen tappioita jo 7,5 miljardin peson (n. 408 milj. USD) edestä, ja 14 000 yrityksen ja 45 000 työpaikan olevan vaarassa.  Elokuun alussa yksityisen sektorin työnantajien kattojärjestö Coparmex haastoi liittovaltion hallituksen oikeuteen mielenosoituksista paikallistason yrittäjille aiheutuneiden taloustappioiden takia.

S&P muutti Meksikon luottoluokituksen talousnäkymät negatiivisiksi. Standard & Poor's perusteli negatiivisia talousnäkymiä Meksikon markkinoiden herkkyydellä ulkopuolisille shokeille, ja varoitti Meksikoa valtiovelan noususta tulevina vuosina. S&P:n luottoluokitus Meksikolle on yhä BBB+, mutta luottoluokittaja arvioi luottoluokituksen laskun todennäköisyyden olevan ainakin 1/3 tulevien kahden vuoden aikana. Luottoluokittajista Moody's muutti Meksikon talouden näkymät stabiilista negatiiviseksi jo maaliskuussa.

Kaupan ja talouden uutisia

Suomalaisinvestoinnit Meksikoon ovat rajussa laskussa. Meksikon talousministeriön mukaan v. 2016 tammi-kesäkuussa suomalaisyritysten suorat investoinnit Meksikoon vähenivät 240 MUSD (-35 % vuoden 2015 loppuun verrattuna). Kumulatiiviset investoinnit Meksikossa 1999–2016 olivat kesäkuuhun mennessä 450 MUSD. Lukemat poikkeavat huomattavasti Suomen tilastokeskuksen luvuista, joiden mukaan sijoituskanta vuonna 2014 oli 88 miljoonaa euroa.

Suomen vienti Meksikoon on laskussa. Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen vienti Meksikoon väheni 17 prosenttia tammi-kesäkuussa 2016, kun taas tuonti Meksikosta Suomeen kasvoi 38 prosenttia.

Suomelle ja Meksikolle uusi lentoliikennesopimus. Suomi ja Meksiko neuvottelivat 1.7. uuden, liberaalin lentoliikennesopimuksen, joka mahdollistaa suorat lennot sekä lennot välipisteiden kautta code share -järjestelmän avulla.

Uudet korruptionvastaiset lait voimaan. Presidentti Peña Nieto allekirjoitti pitkään valmistelussa olleet lait voimaan 18.7. Uusia lakeja ovat mm. liittovaltion kirjanpitolaki ja yleinen hallintovelvollisuuslaki, joka velvoittaa poliitikot ja virkamiehet tuomaan julki vero- ja perintötietonsa. Lisäksi luodaan uusi korruption vastainen erikoissyyttäjänvirasto. Osavaltioille annettiin vuosi aikaa yhdenmukaistaa paikalliset lait vastaamaan uutta järjestelmää.

CFE:lle uusi johtaja. Meksikon presidentti Enrique Peña Nieto nimitti sähkökomissio CFE:n uudeksi johtajaksi Jaime Francisco Hernández Martínezin, joka on aiemmin toiminut CFE:n talousjohtajana. CFE:n edellinen johtaja Enrique Ochoa Reza valittiin PRI-puolueen puheenjohtajaksi.

Energiareformin 1.4-kierroksen voittajat selville joulukuussa, toisen kierroksen yksityiskohdat julki.25.8. julistettiin 1.4-tarjouskilpailukierroksen esivalinnan läpäisseet 26 yritystä. Joukossa ovat mm. BP, Chevron, ExxonMobil, Lukoil, Petroleo Brasileiro, Pemex ja Shell. Tällä kierroksella jaossa ovat syvänmeren kentät, ja kierrosta pidetään tähän asti tärkeimpänä. Voittajat selviävät joulukuussa.

Heinäkuussa julistettiin yksityiskohdat energiareformin kakkoskierroksesta, jossa kaupataan oikeudet 15 syvänmeren kentälle Meksikonlahden eteläosissa. Valtion riskin minimoimiseksi oikeudet kaupataan yhteisoikeuksina jaettavaksi yritysten välille. Esivalinnan läpäisseet yritykset kutsutaan tekemään tarjouksensa joulukuussa, ja voittajat on tarkoitus julistaa maaliskuussa 2017.

Trumpin valinnalla olisi vaikutuksia Meksikon talouteen. Meksikolaisen rahoitusyritys Banco Basen analyytikko Gabriela Sillerin mukaan Meksikon BKT voi laskea ensi vuonna enimmillään jopa 4,9 prosenttia, mikäli Trump valitaan ja hän toteuttaa lupauksensa 35 % tulleista Meksikosta tuotaville tuotteille ja rahalähetysten pysäyttämisestä. Banco Basen mukaan Trumpin valinta näkyisi myös välittömänä peson arvon heikentymisenä.

Peña Nieto valtiovierailulla Yhdysvalloissa. Presidentti teki näillä näkymin Obaman kauden viimeisen valtiovierailun Valkoiseen taloon 22.7. Vierailun tärkeimpiä teemoja olivat talous ja maiden välisen raja-alueen turvallisuus. Vierailun aikana sovittiin mm. kahdenvälisen lentoliikennesopimuksen täytäntöönpanosta sekä yhteistyön syventämisestä energia- ja koulutussektorilla. Molemmat presidentit pitivät TPP:n mahdollisimman nopeaa ratifiointia tärkeänä ja sitoutuivat kahdenvälisen korkean tason talousdialogin jatkamiseen. Meksiko oli Yhdysvaltain kolmanneksi suurin kauppakumppani vuonna 2015.

Meksiko ja Argentiina pyrkivät syventämään ja helpottamaan yhteistyötä vapaakaupassa. Presidentti Peña Nieton valtiovierailun yhteydessä maat allekirjoittivat 17 yhteisymmärryspöytäkirjaa liittyen kaupan lisäksi mm. tieteeseen, teknologiaan ja turismiin. Presidentit ilmaisivat halunsa luoda vapaakauppasopimus kaupan vahvistamiseksi.

Italia ja Meksiko allekirjoittivat uusia yhteisymmärryspöytäkirjoja. Presidentti Sergio Mattarellan valtiovierailun aikana maiden presidentit allekirjoittivat viisi yhteisymmärryspöytäkirjaa liittyen mm. yhteistyöhön uusiutuvan energian, puhtaan teknologian, koulutuksen ja oikeuden sektoreilla.

CODAN saapuu Baja Californiaan. Saksalainen lääkeyritys investoi n. 9 miljoonaa dollaria Tijuanaan, jossa yritys osana kasvusuunnitelmaansa alkaa valmistaa lääketieteellisiä nesteen- ja verensiirron välineitä.

Kullan ja hopean tuotanto myötätuulessa. Kaivosalan kamari Camimexin mukaan Meksikon osuus maailma kullantuotosta kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä vuonna 2015 verrattuna edelliseen vuoteen. Tuotanto Meksikossa kasvoi viime vuonna 14,4 %, kun se maailmalla kasvoi ainoastaan 3,9 %. Myös hopean tuotannossa ollaan myötätuulessa: tuotanto kasvoi vuonna 2015 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna, ja suunniteltuja uusia, 2016–2019 alkavia tuotantoprojekteja on yli 1,6 miljardin dollarin arvosta.

Meksiko Latinalaisen Amerikan paras Doing Business 2016 -vertailussa. Meksiko nousi Maailmanpankin indeksissä neljä sijaa ollen 38. kaikkiaan 186 maan joukossa.

Turismi kasvussa. Meksikon tilastokeskus Inegin mukaan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutus oli Meksikossa 6,5 % suurempaa kuin vuoden 2015 vastaavana jaksona. Myös turisteille tarjotut palvelut kasvoivat 4,1 %.

Hotellien hinnat ovat nousseet noin 8 % vuoden ensimmäisen puoliskon aikana Meksikossa heikon peso-dollari-pariteetin vuoksi. Viime vuonna koettiin samansuuruinen lasku, joten hotellien hinnannousu on paluuta.

Uber kasvattaa suosiotaan Meksikossa. Uberin mukaan Latinalaisen Amerikan markkinat ovat alueena kasvaneet eniten, ja erityisesti Meksiko ja Brasilia ovat yritykselle dynaamisia markkinoita. Meksikossa Uber on laajentunut kahdeksasta kaupungista kuuteentoista tämän vuoden aikana. Palvelun käyttäjiä on noin kaksi miljoonaa.

Tapahtumia

Low Carbon Business Action Mexico 2nd Business Meeting, 21.-23.9.16, Cuernavaca, Morelos
Tapahtuma yrityksille kestävän liikkuvuuden, jätteen ja jätevesien aloilla.
https://www.lowcarbon.mx/matchmaking/2nd-business-meeting-september-21-23/

EGS Electronic Game Show, 30.9.–2.10.16, México
Peliteollisuuden tapahtuma.
http://electronicgameshow.com/egs2016/agenda/

Expo CIHAC Construction Trade Show, 11.-15.10.16, México
Rakennusteollisuuden tapahtuma
http://www.expocihac.com/en

Low Carbon Business Action Mexico 3rd Business Meeting, 11.–14.10.16, Guadalajara, Jalisco
Tapahtuma yrityksille metsäteollisuuden, energiatehokkuuden, jätteen, jätevesien, puu- ja bioenergian alalla.
https://www.lowcarbon.mx/matchmaking/3rd-business-meeting-oct-11-14/

Expo Forestal 2016, 12.–14.10.16, Guadalajara, Jalisco
Metsäteollisuuden tapahtuma.
http://www.expoforestal.gob.mx/portal/ed2016/home-2016eng.html

The Green Expo, 26.–28.10.16, México
Ympäristöystävällisen ja kestävän teknologian tapahtuma
http://thegreenexpo.com.mx/en/

Electronic Meetings Mexico, 27.–29.10.16, México
Sähköteollisuuden tapahtuma
http://www.electronic-meetings.com/mexico/en/

Intertraffic Mexico, 16.–18.11.16, México
Liikenneinfrastruktuurin ja –turvallisuuden, älykkään liikenteen tapahtuma.
http://www.intertraffic.com/en/mexico/

Tulosta

Päivitetty 16.9.2016


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot