Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Mexico: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 31.10.2017

Meksikon kauppa- ja talouskatsaus, 3/2017

Meksikon talous on kehittynyt odotettua myönteisemmin vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana. Odotukset Meksikon talouskasvusta vuodelle 2017 liikkuvat 1,9–3 prosentin välillä. Inflaatio on kuitenkin nousussa.

Hallituksen talousarviossa ja budjettiesityksessä vuodelle 2018 odotetaan 2-3 prosentin talouskasvua, 3 prosentin inflaatiota ja peson vaihtokurssia 1 USD:18,1 MXN vuoden 2018 lopussa. Arvioita on pidetty pääosin realistisina, mutta Nafta-neuvottelujen lopputuloksen arvaamattomuus luo epävarmuutta Meksikon talouskehitykseen.

Poliittisen keskustelun keskiössä ovat valmistautuminen heinäkuun 2018 yleisvaaleihin sekä Naftan tulevaisuus.

Makrotalous

Meksikon talous on kehittynyt odotettua myönteisemmin vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana. BKT kasvoi huhti-kesäkuussa 0,6 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuositason kasvu on 3 prosenttia. Tavaravienti kasvoi edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna tammi-elokuussa 10,4 % ja tuonti 8,3 %. Keskuspankin viitekorko on 7 prosenttia. Keskuspankin ei odoteta muuttavan ohjauskorkoa lähiaikoina.

Kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut tasaisesti alkuvuoden notkahduksen jälkeen ja on nyt 89 prosentissa.

Inflaatio kävi korkeimmillaan 6,7 prosentissa elokuussa, josta se laskenut lokakuussa 5,8 prosenttiin. Peson arvo kävi heinä- ja elo- ja syyskuussa 1 USD:18 MXN alapuolella, mutta heikkeni lokakuussa 1:19 MXN pintaan.

Työttömyys on edelleen laskussa. Työttömyysprosentti laski heinäkuussa 3,4 %:iin, alimmilleen yli kymmeneen vuoteen.

Meksikon vuoden 2018 talousarvio ja budjettiesitys

Meksikon valtiovarainministeri José Antonio Meade (PRI) esitteli 8.9. hallituksen talousarvion ja budjettiesityksen vuodelle 2018. Budjetti on tällä hetkellä käsitelmätävänä senaatissa ja edustajainhuoneessa ja se on tarkoitus hyväksyä lopullisesti ennen 15.11. Budjetti on nykyisen hallituksen viimeinen ennen heinäkuussa 2018 järjestettäviä presidentin- ja kongressivaaleja.

Hallituksen talousarvio ja budjettiesitys perustuvat varovaisen optimistiselle kuvalle maailmantalouden kasvusta, erityisesti maan tärkeimmän kauppakumppanin Yhdysvaltojen osalta. Lisäksi se pohjautui maan loppuvuoden 2017 odotettua parempaan talouskehitykseen, jota on ajanut erityisesti kotimaisen kulutuksen kasvu.

Budjetti perustuu arviolle 2-3 prosentin talouskasvusta, 3 prosentin inflaatiosta ja peson vaihtokurssin päätymisestä 1 USD:18,1 MXN vuoden 2018 lopussa. Öljyntuotannon keskimäärän ennustetaan heikkenevän lievästi 1,98  miljoonaan tynnyriin (Mbpd) päivässä (vuonna 2016 arvio keskimääräisestä öljyntuotannosta oli 2,25 Mbpd). Laskuvuosi oli kahdestoista perättäinen. Öljynhinnan vuosikeskiarvoksi arvioidaan 46 dollaria tynnyriltä (dpb).

Talousarvioita on pidetty pääosin realistisina, joskin Nafta-sopimuksen arvaamaton tulevaisuus luo arvioille ison epävarmuustekijän. IMF ja The Economist Intelligence Unit (EIU) arvioivat kuitenkin Meksikon talouden kasvavan vain 1,9-2,1 %.

Budjettiesityksessä valtion menojen arvioidaan kasvavan 2,2 prosenttia, kun puolestaan tulojen  arvioidaan nousevan 3,6 prosenttia. Tavoitteena vuodelle 2018 on valtion talouden 0,9 % perusylijäämä, tämän vuoden pitkästä aikaa ensimmäisen 0,4 % ylijäämän jälkeen. Velanhoidon kustannukset vuonna 2018 tulevat kuitenkin nousemaan 2,9 %:iin BKT:sta, mikä on lähes 10 % enemmän kuin tänä vuonna. Velan osuutta BKT:sta on onnistuttu pienentämään 51 %:sta 48 %:in vuonna 2017, ja hallituksen arvion mukaan vuonna 2018 päästään 47,3 prosenttiin.

Valtion tulot kasvavat mm. öljysektorin positiivisen kehityksen (energiasektori yhteensä 5,3 % BKT:sta, 3,1 % reaalimääräinen kasvu viime vuodesta), lisääntyvän kotimaisen kulutuksen sekä verotulojen kasvun seurauksena. Hallitus leikkaa mm. koulutuksesta, terveydenhuollosta ja maatalouden tuista. Määrärahoja lisätään kansalliseen ja sisäiseen turvallisuuteen.

Riippumattomat tutkimuslaitokset sekä oppositiopuolueet ovat kritisoineet budjettiesitystä pitkän- ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden laiminlyömisestä. Budjetin ei esimerkiksi nähdä sisältävän avauksia investointien houkuttelemiseksi tai panostuksia infrastruktuuriin. Budjettia on myös arvosteltu siitä, ettei se tue kansallisen kehitysohjelman (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018) toimeenpanoa, joka sisältää tavoitteita mm. investointien houkuttamiseksi ja koulutuksen kehittämiseksi. Toisaalta on huomioitu, että kyse ei ole vastuuttomasta vaalibudjetista, vaan hallitus on esitellyt tavanomaisen tulo- ja menoarvion.

Politiikka, ihmisoikeudet ja turvallisuus

Valmistautuminen heinäkuun 2018 yleisvaaleihin dominoi julkista keskustelua. Presidentti Enrique Peña Nieton ja hänen hallituksensa kannatus on viime aikoina noussut hienoisesti mielipidemittauksissa. Hidas talouskasvu, korruptiotapaukset ja turvallisuustilanteen heikentyminen ovat kuitenkin heikentäneet meksikolaisten luottamusta hallitukseen. Tämän hetkinen suosikki presidentiksi on vasemmistopuolue Morenan Andrés Manuel López Obrador. Keskustaoikeistolainen PAN ja vasemmistolainen PRD ovat muodostaneet poikkeuksellisen puoluerajat ylittävän allianssin, jonka on määrä nimetä yhteinen ehdokas presidentinvaaleihin. Hallituspuolue PRI ei ole vielä nimennyt ehdokastaan.

Syyskuun voimakkaiden maanjäristysten arvioidaan vaikuttavan heikentävästi taloustilanteeseen loppuvuonna 2017, mutta jälleenrakennuksen tukevan talouskasvua ensi vuonna. Maanjäristyksissä kuoli lähes 400 ihmistä, ilman kotia jäi noin 250 000 ihmistä sekä järistykset aiheuttivat mittavia aineellisia tuhoja. Jälleenrakentamisen kustannusten arvioidaan ylittävän 2 miljardia dollaria.

Turvallisuustilanne Meksikossa pysyy maan keskeisenä ongelmana. Murhatilastot ovat synkässä kasvussa. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana maassa tapahtui yli 12 000 murhaa. Määrä on 30 % edellisvuoden tilastoja korkeampi ja suurin 20 vuoteen, jolloin Meksikossa alettiin kerätä tilastoja henkirikoksista. Meksikon yleinen syyttäjä Raúl Cervantes erosi tehtävästään lokakuussa 2017 hoidettuaan tehtävää vuoden ajan. Tällä hetkellä 17 entistä kuvernööriä epäillään korruptiosta, ja kolme tapauksista on edennyt oikeuskäsittelyyn. Toimittajia on murhattu kuluvan vuoden aikana 11. Määrä on sama kuin vuonna 2016 murhattujen toimittajien määrä, joka oli Artikla 19 –järjestön mukaan maan historian vaarallisin vuosi toimittajille.

Kaupan ja talouden uutisia

Suomen vienti nousussa. Tavaravienti Suomesta Meksikoon on lisääntynyt vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana 36 % (tammi-heinäkuun vienti oli 179 MEUR) ja tuonti Meksikosta vähentynyt 4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (tammi-heinäkuun tuonti oli 128 MEUR). Kauppatase on tällä hetkellä Suomelle hienoisesti ylijäämäinen (51 000 euroa).

Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan välisen Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Naftan uudistamisesta neuvotellaan tiukalla aikataululla. Tavoitteena saada neuvottelut valmiiksi vuoden 2018 alkupuolella. Neljäs neuvottelukierros käytiin lokakuun puolivälissä. Maiden yhteinen julkilausuma neuvottelujen etenemisestä on luettavissa osoitteessa: https://www.gob.mx/se/prensa/declaracion-trilateral-sobre-la-conclusion-de-la-cuarta-ronda-de-negociaciones-del-tlcan?idiom=es.

Osapuolten mukaan neuvottelut ovat edistyneet mm. tullia ja kauppaa koskevissa asiakohdissa, sähköistä kaupankäyntiä sekä sääntelyä koskevissa hyvissä käytänteissä. Kierroksella esitetyt uudet ehdotukset ovat kuitenkin aiheuttaneet haasteita ja osapuolten välillä on käsitteellisiä eroja, joita pyritään ratkomaan ennen seuraavaa neuvottelukierrosta, joka pidetään Mexico Cityssä marraskuun puolessa välissä. Meksikossa Nafta-neuvottelujen vaikeudet ovat olleet runsaasti esillä julkisessa keskustelussa ja retoriikka on tiukentunut viimeisen neuvottelukierroksen jälkeen. Muun muassa ulkoministeri Luis Videgaray totesi Meksikon olevan Naftaa suurempi ja maan varautuvan kaikkiin eri lopputuloksiin neuvotteluissa.

Neuvottelut EU-Meksiko -globaalisopimuksen uudistamisesta on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä. Seuraava neuvottelukierros käydään marraskuun puolessa välissä. EU:n ja Meksikon yhteinen tiedote neljännestä neuvottelukierroksesta on luettavissa osoitteessa https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/33510/joint-press-release-european-union-mexico-fourth-negotiation-round-political-and-cooperation_en. Tiedotteessa kerrotaan edistyksestä muun muassa poliittista vuoropuhelua, korruptiota, maahanmuuttoa, katastrofiriskien hallintaa, kestävää kehitystä, ympäristöä ja ilmastonmuutosta sekä sukupuolten tasa-arvoa koskevissa kohdissa.

Tapahtumat

La Expo AgroAlimentaria, 14.-17.11.2017, Guanajuato
http://www.expoagrogto.com/es/

Intertraffic Mexico, 15.-17.11.2017, Mexico City
http://www.intertraffic.com/en/mexico/

Mexico Minergy, 27.-29.11.2017, Monterrey
http://www.mexicominergy.com/

Energy Mexico, 30.1.-1.2.2018, Mexico City
http://www.energymexico.mx/

Mexico WindPower 2018, 28.2.-1.3.2018, Mexico City
https://www.mexicowindpower.com.mx/2018/en/home/

Tulosta

Päivitetty 14.11.2017


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot