Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Vuoden 2014 Team Finland -strategia on nyt valmis - Suomen suurlähetystö, Mexico : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 8.7.2013

Vuoden 2014 Team Finland -strategia on nyt valmis

Valtioneuvosto hyväksyi tänään ensimmäisen Team Finland -verkoston työtä ohjaavan vuosittaisen strategian. Strategia määrittää Team Finland -verkoston toiminnan painopisteet vuodelle 2014.

TF-tiimit maailmallaMinisterit Stubb, Katainen, Kiuru ja Hautala. Kuva: Laura Kotila/VNK

Team Finland: Strategia 2014

Team Finland (TF) tuo yhteen Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja ja maakuva­työtä edistävät toimijat kotimaassa ja ulkomailla. Tavoitteena on selkeä ja asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa toimijat tuodaan saman sateenvar­jon alle ja niitä ohjaavat yhteiset, valtioneuvoston vuosittain vahvistamat tavoitteet. Samalla pyritään entistä joustavampaan toimintatapaan, jossa hankkeita toteutetaan yhteistyössä valtion ja yksityisten toimijoiden kesken.

Team Finland on käynnistysvaiheensa jälkeen edennyt vauhdikkaasti yhteiseen tekemiseen. Vuoden 2014 Team Finland-strategia määrittää toiminnan painopisteet seuraavalle vuodelle. Strategia on valmisteltu pää­ministerin johtamassa taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmässä ja hy­väksytty valtioneuvoston periaatepäätöksenä 13.6.2013. Sen valmistelussa on kuultu laajasti verkoston toimijoita, sidosryhmiä ja kansalaisjärjestöjä.

Strategia päivitetään vuosittain, mutta koko pyörää ei ole tarkoitus keksiä vuosittain uudelleen. Pitkäjänteinen työ ja jatkuvuus ovat tärkeitä, esimer­kiksi maakuvatyössä ja eri teemojen ja maantieteellisten painopisteiden toimeenpanossa. Näkökulman tulee olla myös yksittäisiä hallituskausia pi­dempi. Vuosittainen päivittäminen on tarpeen, jotta voimme tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja syventää asteittain TF-verkoston toimintaa.

Strategian tarkoituksena on varmistaa, että verkosto kokonaisuutena tekee oikeita asioita ja on valmistautunut niiden hoitamiseen mahdollisimman hyvin. Tämä ei sulje pois muita, vuoden aikana paikallisesti esiin nousevia uusia tärkeitä mahdollisuuksia. Koko verkostolta toivotaan jatkuvaa aloit­teellisuutta ja aktiivisuutta painopisteiden ja kärkihankkeiden kehittämi­sessä. Samalla kannustetaan uusien ideoiden ja toimintatapojen inno­vointiin ja kokeilemiseen sekä hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Tulosta

Päivitetty 8.7.2013


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot