Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Nicaragua: resemeddelande - Finlands Ambassad, Mexico : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Mexico City

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Tel. +52-55-5540 6036, E-post: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 26.11.2018

Nicaragua: resemeddelande

Risknivå

Undvik resor som inte är nödvändiga

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Aktuellt

Demonstrationerna och våldsamheterna som började i april 2018 pågår fortfarande på olika håll i landet, vilket har försvagat landets säkerhetsläge. Demonstrationerna kan snabbt urarta i våldsamheter. Resenärer uppmanas att undvika demonstrationer och folksamlingar och att följa de lokala myndigheternas anvisningar. Var extra försiktig när du rör dig utomhus och följ hur situationen utvecklas i medierna. Vägspärrar kan försvåra resor inom landet.

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Nicaragua är svagt. Demonstrationerna och oroligheterna, som pågått sedan april 2018, fortsätter runt omkring i landet och i dem har hundratals människor omkommit.

Demonstrationerna kan snabbt bli våldsamma.

Det förekommer taxirån och fickstölder.

Gränsområdet mot Honduras är otryggt och där bör man iaktta särskild försiktighet.

Orkansäsongen pågår från juni till november.

Förvara pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack. Växla valuta i sådana växelkontor där man är skyddad från utomståendes blickar, och ta helst ut små summor åt gången. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

De allmänna nödnumren i Managua är: 118 polis, 115 eller 120 brandkår, 128 ambulans (Röda Korset/Cruz Roja).

Nicaraguas turistmyndighet INTUR: http://www.intur.gob.ni/.

Brottsligheten

I Managua och andra större städer förekommer brottslighet, mest fickstölder och rån, särskilt i allmänna bussar och på torgen (mercados). Handeldvapen förekommer ofta vid rån.

Mercado Oriental i Managua är otryggt också på dagen, likaså dess omgivning. Rör dig inte till fots på stan. I de andra större städerna är det i stort sett tryggt att röra sig bara man är allmänt vaksam.

På Corn Island vid den karibiska kusten har turister råkat ut för brottslighet.

Nicaraguas polis: http://www.policia.gob.ni/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiksäkerheten är dålig, i synnerhet på landsvägarna. Vägnätet är i relativt dåligt skick, frånsett huvudvägarna. Under regnperioden försämras vägarnas tillstånd betydligt.

Vägbelysningen är närmast obefintlig och man ska inte köra bil under den mörka tiden på dygnet. Det händer ofta att berusade förare orsakar trafikolyckor. Det är bäst att alltid hålla bilens fönster stängda, dörrarna låsta och hållas på huvudvägarna när du kör.

Managuas stadsbussar är ofta i dåligt skick och fullsatta, och både på hållplatserna och i bussarna finns det många ficktjuvar. Däremot sker det sällan stölder i de bussar som åker från Nicaragua till andra centralamerikanska länder.

Taxitrafiken kompletterar den bristfälliga kollektivtrafiken och är tryggare än bussarna, även om också taxibilar ibland utsätts för rånare, ofta beväpnade. Officiella taxibilar känner du igen på de rödvita registerskyltarna och chaufförens taxitillstånd.

Nicaraguas trafikministerium: http://www.mti.gob.ni

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust. Det finns sällan badvakter eller varnande skyltar på stränderna.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Då kan orkaner och hällregn förorsaka nödtillstånd i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergstrakter.

Om en orkan hotar är det viktigt att man följer de lokala myndigheternas information och deras instruktioner. Man kan följa med orkaners utveckling på National Hurricane Centers webbplats: http://www.nhc.noaa.gov/index.shtml?epac

Det finns aktiva vulkaner i Nicaragua och jordskalv förekommer. Information finns på INETER:s webbplats http://webserver2.ineter.gob.ni/

Nicaraguas befolkningsskyddsmyndighet SINAPRED:s webbplats: http://www.sinapred.gob.ni/

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Alla resenärer uppmanas att skaffa täckande reseförsäkring. På landsbygden och i avlägsna trakter finns endast begränsade hälsovårdstjänster.

Om du behöver sjukhusvård är det bäst att genast kontakta ditt försäkringsbolag. Sjukhusen godtar vanligtvis inte reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver kreditkort.

För mera information:
Nicaraguas hälsovårdsministerium: http://www.minsa.gob.ni/
Pan American Health Organization: http://www.paho.org/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Mexiko

Monte Pelvoux 111, 4. piso
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
11000 CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
+52 55 5540 6036

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 26.11.2018


© Finlands ambassad, Mexico | Kontaktuppgifter