Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Sosiaalisten oikeuksien komitealta ratkaisu Suomen sosiaaliturvan vähimmäisturvan tasosta - Suomen suurlähetystö, Mexico : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 10.5.2017

Sosiaalisten oikeuksien komitealta ratkaisu Suomen sosiaaliturvan vähimmäisturvan tasosta

Sosiaali- ja terveysministeriö
Ulkoasiainministeriö
Tiedote 10.5.2017

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 9. toukokuuta julkistetussa ratkaisussaan sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistason Suomessa olevan riittämätön tarkastellessaan yli 45-vuotiaiden irtisanottujen henkilöiden työmarkkinatuesta ja asumistuesta koostuvaa toimeentuloturvaa. Ratkaisussa tarkasteltiin vuoden 2014 työmarkkinatuen ja vuonna 2013 maksetun keskiarvoisen asumistuen tasoa suhteessa suomalaisten keskituloon. Komitea totesi vähimmäisetuudet liian mataliksi kattaakseen tuensaajan perustarpeet Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämällä tavalla. Komitea tarkasteli ratkaisussaan toimeentulon määrää ainoastaan työmarkkinatuen perusosan ja asumistuen laskennallisen keskiarvon perusteella, eikä ota laskelmissaan huomioon toimeentulotukea ja sen mahdollisia muita osia.

Suomi katsoo, että vähimmäisturvan riittävyyttä arvioitaessa tulisi huomioida Suomen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuus, joka muodostuu rahana maksettavien sosiaalietuuksien lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatoista ja -helpotuksista. Rahana maksettavien etuuksien kokonaisuus muodostuu puolestaan työmarkkinatuesta ja kussakin tapauksessa, asumistuen ja toimeentulotuen osalta, tuensaajan henkilökohtaisen taloudellisen tuen tarpeen arvioinnista.

Komitean ratkaisua käsitellään seuraavaksi Euroopan neuvoston ministerikomiteassa.

Euroopan sosiaalinen peruskirja on kansainvälinen sopimus, joka turvaa sosiaalisten oikeuksien toteutumista Euroopassa. Peruskirjan oikeudet on taattava kaikille sopimusvaltioiden oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille ilman syrjintää. Peruskirjan valvonta perustuu sen täytäntöönpanoa koskeviin raportteihin, joita sopimusvaltiot antavat määräajoin. Lisäksi työmarkkinaosapuolet ja tietyt järjestöt voivat tehdä kanteluita Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle peruskirjan määräysten puutteellisesta täytäntöönpanosta.

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Maija Iles, STM, p. 02951 63237
Neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti, STM, p. 02951 63288 (työmarkkinatuki)
Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, STM, p. 02951 63305 (toimeentulotuki)
Yksikönpäällikkö Krista Oinonen, UM, p. 0295 351 172 (Euroopan sosiaalinen peruskirja)

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 10.5.2017


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot