Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 3/2018 - Suomen suurlähetystö, Mexico : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 3.10.2018

Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 3/2018

Meksikon talous kasvoi 2,6 prosenttia vuoden 2018 toisen neljännesvuoden aikana verratuna samaan ajanjaksoon vuonna 2017. Meksikon tilastokeskuksen mukaan maan BKT kuitenkin supistui 0,2 prosenttia verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen johtuen teollisuustuotannon ja maataloustuotannon heikentyneistä tuloksista. Inflaatio kääntyi heinäkuussa nousuun ja oli elokuussa 4,9 prosenttia.  Arvioiden mukaan Meksikon talouskasvu ylittää 2 prosenttia vuoden 2018 aikana.

Nafta-vapaakauppasopimuksen uudelleen neuvottelut käynnistettiin vuosi sitten. Elokuun lopulla Meksiko ja USA ilmoittivat päässeensä yhteisymmärrykseen alustavasta kauppasopimuksesta ja neuvottelut Kanadan kanssa saatiin päätettyä 30.09. millä varmistettiin NAFTA:n jatko. Uuden Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon sopimuksen (United States–Mexico–Canada Agreement, USMCA) viimeistelyt ovat yhä kesken ja sisällöstä tiedetään ainostaan pääpiirteet.

Makrotalous

Meksikon talouskasvu on suhteellisen vakaata. Maan talous kasvoi 2,6 prosenttia vuoden 2018 toisen neljännesvuoden aikana verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2017. Talous kuitenkin supistui ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen teollisuustuotannon ja maataloustuotannon heikentyneistä tuloksista. Meksikon tilastokeskuksen mukaan maan BKT supistui 0,2 prosenttia verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen. Ajanjaksolla teollisuustuotanto laski 0,3 prosenttia ja maataloustuotanto supistui 2,1 prosenttia. Suurimpana syynä talouden supistumiseen on öljyn- ja kaasuntuotannon 7,9 prosentin lasku. Palvelusektori puolestaan kasvoi 0,2 prosenttia.

Arvioiden mukaan Meksikon talouskasvu ylittää 2 prosenttia vuoden 2018 aikana. Meksikon kansallinen tilastokeskus arvioi talouskasvun yltävän 2,7 prosenttiin ja OECD ennustaa 2,2 prosentin talouskasvua. Sekä IMF:n ja CEPALin laskelmien mukaan Meksikon talous kasvaa 2,3 prosenttia vuonna 2018 ja talouskasvun ennakoidaan nopeutuvan kolmeen prosenttiin vuonna 2019.

Luottamusta talouteen lisää Meksikon ja Yhdysvaltojen alustava periaatesopimus kauppasopimuksesta, josta ilmoitettiin elokuun lopussa. Luottamusta puolestaan heikentää epävarmuus joulukuussa valtaan astuvan hallituksen talouspolitiikasta. Kuluttajien talousluottamus on kuitenkin noussut entisestään. Meksikon tilastokeskuksen (INEGI) mukaan kulutusluottamusindeksi oli elokuussa 103,9.

Peson arvo vahvistui heinäkuussa käytyjen vaalien jälkeen ja siltä odotetaan suhteellista vakautta loppuvuodelle 2018. Lokakuun alussa peson arvo oli 1USD:18.7MXN.

Inflaatio kääntyi heinäkuussa nousuun ja oli elokuussa 4,9 % hallituksen tavoitetason ollessa 2-4 prosenttia. Inflaation odotetaan tasoittuvan ja keskimääräisen vuotuisen inflaation ennustetaan olevan 4 prosenttia vuonna 2018-2022. Tämän hetkinen työttömyysprosentti on 3,4.

Keskuspankki nosti viitekorkonsa 7,75 prosenttiin kesäkuussa, jolla pyrittiin hillitsemään inflaatiota ja vakauttamaan peson arvoa. Mikäli inflaatio odotusten mukaisesti kääntyy laskuun loppuvuoden aikana, keskuspankin odotetaan aloittavan ensi vuoden alussa viitekoron kevennykset, joilla tavoitellaan kasvun piristämistä.

Politiikka, ihmisoikeudet ja turvallisuus

Heinäkuun vaaleissa Meksikon seuraavaksi presidentiksi valittiin vasemmistopuolue Morenan Andrés Manuel López Obrador (AMLO) yli 50 prosentin äänipotilla. AMLO on ilmoittanut 1.12. alkavalla kaudellaan tavoitteiksi kitkeä korruptiota, vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta ja parantaa maan turvallisuustilannetta. Tulevan presidentin López Obradorin Juntos Haremos Historia (Yhdessä teemme historiaa) -koalitiolla on absoluuttinen enemmistö sekä edustajainhuoneessa että senaatissa ja enemmistö 19:sta 32:sta osavaltioiden hallituksissa.

AMLO on julistanut hallintonsa päätavoitteina olevan talouskasvun nopeuttamisen, sosioekonomisen eriarvoisuuden tasoittamisen sekä meksikolaisten hyvinvoinnin parantamisen. Prioriteeteiksi nousevat korruption kitkeminen, köyhyyden ja valtionmenojen vähentäminen ja turvallisuustilanteen parantaminen. AMLO on myös julkistanut 50 kohdan säästöohjelman, jonka tavoitteena on vähentää julkishallinnon menoja ja vähentää korruptiota. Säästöohjelman kautta saadut varat (tavoitteena MXN 500 miljardia = USD 26,43 mrd) on tarkoitus käyttää maan sosioekonomiseen kehitykseen, ml. eläkkeet ja nuorison tukeminen. Uuden hallituksen työohjelmat ovat työn alla, mutta muutoksia on arvioitu tulevan mm. koulutus- ja energiapolitiikkaan. Myös oikeuslaitosjärjestelmään tehdään uudistuksia.  

Meksikon uusi 628-jäseninen kongressi aloitti työnsä 1. syyskuuta. Uuden kongressin toimikausi on kolme vuotta, syksyyn 2021 asti. Huomionarvoista on, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu nykykongressissa paremmin kuin koskaan ennen Meksikon historiassa: 48,2 % edustajainhuoneen ja 49,2 % senaatin edustajista on naisia.

Turvallisuustilanteen osalta kuluvana vuonna ollaan matkalla kohti uutta synkkää ennätystä murhatilastoissa. Maan sisäministeriön julkaisemien tilastojen mukaan murhien määrät kasvoivat 16 prosenttia ensimmäisen puolen vuoden aikana, jolloin maassa tehtiin lähes 16 000 henkirikosta. Murhien lisäksi kiristys, kidnappaukset ja öljytuotteiden varkaudet ovat lisääntyneet. Uusi hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Meksikon murhatilasto olisi kolmessa vuodessa laskenut yli 80 %:lla: nykytilaston mukaan Meksikossa on 25 murhattua 100 000 asukasta kohden (25/100000) ja tavoitteena on, että kolmen vuoden päästä vastaava luku olisi 4/100 000 (joka on OECD-maiden keskiarvo).

Meksikon ihmisoikeustilanne on YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa maakohtaisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) marraskuussa.

Kaupan ja talouden uutisia

Neuvottelut EU-Meksiko -globaalisopimuksen uudistamisesta ovat loppusuoralla. Pääosa sopimuksen sisällöstä on valmiina, mutta neuvotteluja teknisistä yksityiskohdista jatketaan. Niin Meksikon kuin EU:n puolelta on todettu tavoitteeksi saada uusi sopimus valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Uudistettu sopimus poistaa pääosan jäljellä olevista tulleista ja kattaa voimaantullessaan laajalti tavarakaupan, palvelukaupan sekä investoinnit.

Nafta-vapaakauppasopimuksen uudelleen neuvottelut käynnistettiin vuosi sitten. Elokuun lopulla Meksiko ja USA ilmoittivat päässeensä yhteisymmärrykseen alustavasta kauppasopimuksesta, johon Kanada voisi halutessaan liittyä. Neuvottelut Kanadan kanssa saatiin päätettyä 30.09., millä varmistettiin NAFTA:n jatko. Uuden Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon sopimuksen (United States–Mexico–Canada Agreement, USMCA) viimeistelyt ovat yhä kesken ja sisällöstä tiedetään ainoastaan pääpiirteet. Mediatietojen mukaan sopimusta tarkisteltaisiin kuuden vuoden välein ja se uudistettaisiin 16 vuoden välein. Mikäli sopimusta tarkasteltaessa ei päästäisi yhteisymmärrykseen, sopimus ei kuitenkaan katkeaisi vaan asiaan palattaisiin vuoden kuluttua. Sopimuksessa nostetaan autoteollisuuden osalta tullivapauden rajaa aikaisemmasta 62,5 %:sta 75 %:iin (Yhdysvalloissa syntyneestä valmiin auton arvosta). Lisäksi vaatimuksena on, että 40 – 45 % auton arvosta on tehnyt työntekijä, jonka tuntipalkka on vähintään16 USD/tunti. Ratkaisua haetaan yhä Yhdysvaltojen keväällä Meksikolle ja Kanadalle asettamille teräs- ja alumiinitulleille. Uuden kauppasopimuksen on määrä astua voimaan vuonna 2020.

Meksikon joulukuussa aloittava uusi hallitus on ilmoittanut uudistavansa maan pohjoisrajan alueen talous - ja kauppapolitiikkaa kilpailukyvyn lisäämiseksi. Suunnitelman tarkoituksena on muuttaa raja-alue (30 km rajalta etelään) vapaakauppa-alueeksi ja laskea ko. alueella arvonlisäveroa 16 prosentista 8 prosenttiin ja tuloveroa 20 prosenttiin sekä kaksinkertaistaa minimipalkka.

Tapahtumat

Mexican Petroleum Congress, 26.-29.9.2018, AcapulcoInternational Forestry Trade Show in Mexico, 10-12.10.2018, Guadalajara
Latin America PET Markets, Applications & Recycling, 15.-16.10.2018, Mexico CityResiduos Expo, 7.-9.11.2018, Guadalajara
Energy Mexico 2019, 29.-31.1.2019, Mexico City
Smart Cities Exchange, 6.-7.3.2019, Mexico City
Mexico WindPower, 20.-21.3.2019, Mexico City

Tulosta

Päivitetty 3.10.2018


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot