Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuusasiat - Suomen suurlähetystö, Mexico : Konsulipalvelut : Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuusasiat

Lapsen kansalaisuus

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos

  • äiti on Suomen kansalainen
  • lapsen suomalainen isä ja ulkomaalainen äiti ovat naimisissa keskenään
  • lapsi syntyy Suomessa ja tämän suomalainen isä vahvistaa isyytensä ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta tai avioituu
  • alle 12-vuotiaan ottolapsen ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen
  • lapsi syntyy Suomessa eikä saa syntyessään minkään muun valtion kansalaisuutta

Tieto Suomen kansalaisuuteen oikeutetun lapsen syntymästä ei välity automaattisesti ulkomailta Suomeen. Vanhempien kannattaa ilmoittaa asiasta isän suomalaisen kotikunnan maistraattiin, jotta lapsi saisi heti hänelle kuuluvat oikeudet. Tiedon voi toimittaa eteenpäin myös Suomen edustuston kautta.

Jos vanhemmat eivät ole keskenään naimisissa, suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta edellyttäen, että isyys on vahvistettu. Ulkomailla vahvistetun isyyden tulee olla pätevä myös Suomessa. Isyys katsotaan vahvistetuksi, kun mies on tunnustanut isyytensä ja maistraatti on vahvistanut asian. Pohjoismaissa tehdyt isyysratkaisut ovat sellaisinaan voimassa myös Suomessa.

Ennen uuden kansalaisuuslain voimaan tuloa (1.6.2003) syntyneiden lasten ja sen jälkeen syntyneiden lasten ilmoitusmenettelyt poikkeavat osin toisistaa.

Kaksoiskansalaisuus

Suomen nykyinen lainsäädäntö sallii monikansalaisuuden eli kansankielisemmin ilmaistuna kaksoiskansalaisuuden.  Vuonna 2003 voimaan astuneen kansalaisuuslain mukaan suomalainen ei siis enää menetä Suomen kansalaisuutta saatuaan toisen maan kansalaisuuden hakemuksesta. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadakseen Suomen kansalaisuuden.

Monikansalaisuuteen vaikuttaa kuitenkin myös toisen kansallisuusvaltion lainsäädäntö. Tämän suhtautuminen monikansalaisuuteen on syytä selvittää tarkoin etukäteen, jottei hakija menettäisi tahtomattaan nykyistä kansalaisuuttaan.

Lapsi voi saada useamman maan kansalaisuuden syntyessään, jos keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla on eri kansalaisuus. Vastaavasti avioliiton ulkopuolella syntyvät lapset voivat saada kaksoiskansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä.

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen

Monikansalainen menettää Suomen kansalaisuutensa 22 vuotta täyttäessään, jollei hänellä ole riittävää yhteyttä Suomeen. Nuori säilyttää Suomen kansalaisuutensa automaattisesti, jos hän on

  • syntynyt Suomessa ja asuu Suomessa täyttäessään 22 vuotta
  • asunut Suomessa tai muussa pohjoismaassa yhteensä seitsemän vuotta ennen 22-vuotissyntymäpäiväänsä
  • saanut Suomen passin tai suorittanut Suomessa varus- tai siviilipalveluksen 18–21-vuotiaana

Kaikissa muissa tapauksissa nuoren on ilmoitettava itse erikseen halustaan säilyttää Suomen kansalaisuutensa. Ilmoitus on tehtävä täysi-ikäiseksi tulon jälkeen, mutta kuitenkin ennen 22 ikävuotta. Sen voi jättää joko Suomen edustustoon ulkomailla tai maistraattiin Suomessa. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja sen voi tehdä myös kirjeitse.

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa kansalaisuuden menettämisuhasta ja kansalaisuuden säilyttämismahdollisuudesta sellaisille Suomen kansalaisille, joilla on ollut kotikunta Suomessa alle seitsemän vuoden ajan. Asiasta muistutetaan vuosittain niitä 18 vuotta täyttäviä, joiden osoite löytyy väestötietojärjestelmästä.

 Asevelvollisuus ja kaksoiskansalaisuus

Suomen kansalainen, jolla on myös jonkin toisen maan kansalaisuus, on asevelvollinen Suomessa. Kaksoiskansalainen voi kuitenkin anoa vapautusta Suomen armeijasta, jos hän haluaa suorittaa asepalveluksensa ulkomailla.

Asevelvollisen kaksoiskansalaisen velvollisuus on huolehtia siitä, että molempien valtioiden viranomaisilla on tieto kaksoiskansalaisuudesta ja että väestörekisteritiedot ovat ajan tasalla. Tiedot voi tarkastaa maistraatista.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 29.4.2016


© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot